Books and articles

Wybrana literatura przedmiotu (uzupełniana sukcesywnie):

B
Bednarek Jerzy, Daniel O’Connell na łamach prasy Wielkiej Emigracji (1832-1847). Z dziejów wyobrażeń Polaków o sprawie irlandzkiej w pierwszej połowie XIX wieku, w: Włodzimierz Bernacki, Zbigniew Nawrocki, Wit Pasierbek, Zbigniew K. Wójcik (red.), Nie ma wolności bez pamięci. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Ryszardowi Terleckiemu, Kraków 2009, s. 105-128.

C
Copson-Niećko Maria J.E., Irish-Polish Correspondence Concerning Plans to Enlist in the Service of the Porte in 1850 and 1855, w: „The Irish Sword”, t. XI, 1974, s. 145-162.

D
Doherty Gabriel, Éire – Solidarność: The Irish Response to the Rise of Solidarność, 1980-1981, w: „Studia Historyczne”, R. LVI, 2013, nr 1 (221), s. 59-88.

Doherty Gabriel, Poland and the struggle for Irish independence: the case of Jeremiah O’Donovan Rossa 1831-1915, w: Krzysztof Marchlewicz and Adam Kucharski (red.), Polska, Irlandia – wspólna historia? Poland & Ireland – A Common History?, Poznań 2015, s. 133-47.

E
Earls Brian, By Reason of Past History. Irish-Polish Elective Affinities, w: „Dublin Review Books”, nr 8, 2008 (By Reason of Past History – DRB, dostęp: 30 VIII 2022).

Egger SabineMcDonagh John (eds), Polish-Irish Encounters in the Old and New Europe, Bern 2011.

G
Gmerek Katarzyna, Daniel Kęszycki. Insurgent of the Wielkopolska Uprising and Diplomat of Irish Origin, w: „The Irish Polish Society Yearbook. Rocznik Towarzystwa Irlandzko-Polskiego”, R. VI, 2019, s. 11-31.

Gmerek Katarzyna, Shane Leslie and the Irish Support for Language Struggle in Poland, w: „Studia Celtica Posnaniensia”, t. 3 (1), 2018, s. 89-108.

Gmerek Katarzyna, Two Irishmen and the 1863 Polish Uprising, w: „VTU Review: Studies in the Humanities and Social Sciences”, t. 5, z. 1, 2021, s. 42-50.

Gmerek Katarzyna, Tytus O’Byrn z Irlandki, powstaniec 1863 roku, w: „The Irish Polish Society Yearbook. Rocznik Towarzystwa Irlandzko-Polskiego”, t. VII, 2020, s. 67-88.

Gmerek Katarzyna, William Smith O’Brien in Poland and Lithuania in the 1860s, w: Krzysztof Marchlewicz, Adam Kucharski (red.), Polska, Irlandia – wspólna historia? Poland & Ireland – A Common History?, Poznań 2015, s. 111-23.

H
Hamera Paweł, Wielki Głód w Irlandii 1845-1852 w świetle prasy angielskiej, Kraków 2016.

Healy Róisín, Religion and Rebellion: The Catholic Church in Ireland and Poland from 1848 to 1867, w: Egger Sabine, McDonagh John (red.), Polish-Irish Encounters in the Old and New Europe, Bern 2011, s. 19-35.

Healy Róisín, The View From the Margins: Ireland and Poland-Lithuania, 1698-1798, w: Richard Unger (red.), Britain and Poland-Lithuania: Contacts and Comparisons, Leiden 2008, s. 355-373.

K
Konarski Wawrzyniec, Pragmatycy i idealiści: rodowód, typologia i ewolucja ugrupowań politycznych nacjonalizmu irlandzkiego w XX wieku, Pułtusk-Warszawa 2001.

Kucharski Adam and Schramm Tomasz, wstęp, w: Odezwa do Przedstawicieli Narodów Całego Świata. Address to the Representatives of Foreign Nations (reedycja z 1921 r.), Poznań 2016.

Kucharski Adam, Irlandzcy członkowie Literackiego Towarzystwa Przyjaciół Polski w Londynie w XIX wieku, w: „The Irish Polish Society Yearbook. Rocznik Towarzystwa Irlandzko-Polskiego”, R. IV, 2017, s. 109-22.

Kucharski Adam, The 1916 Easter Rising: Irena Pannenkowa and the Polish perspectve, w: Krzysztof Marchlewicz, Adam Kucharski (red.), Na rzecz jej wolności. W stulecie irlandzkiego Powstania Wielkanocnego 1916 roku. To the Cause of Its Freedom. Centenary of the 1916 Easter Rising, Poznań 2017, s. 124-36.

Kucharski Adam, The Sense of Moral Argument. The Irish politicians in relation to Poland and the Poles in the House of Commons (1831-48), w: Krzysztof Marchlewicz, Adam Kucharski (eds), Polska-Irlandia: wspólna historia? Poland & Ireland – A Common History? (Poznań, 2015), s. 99-110.

L
Libiszowska Zofia, Edmund Burke a Polska, w: „Kwartalnik Historyczny”, t. 77, nr 1, 1970, s. 63-76.

M
MacWhite Eóin, Thomas Moore and Poland, w: „Proceedings of the Royal Irish Academy: Archaeology, Culture, History, Literature”, t. 72, 1972, s. 49-62.

Marchlewicz Krzysztof, „Let’s acquire Ireland’s arms.” Irish inspirations in the Polish national movement during the nineteenth century, w: Krzysztof Marchlewicz, Adam Kucharski (red.), Polska, Irlandia – wspólna historia? Poland & Ireland – A Common History?, Poznań 2015, s. 124-132.

Marchlewicz Krzysztof, Daniel O’Connell i powstanie listopadowe (1830-1833), w: Norbert Kasparek, Andrzej Szmyt (red.), Na szlakach powstania listopadowego, Olsztyn 2014, s. 131-144.

Marchlewicz Krzysztof, Sprawy irlandzkie na łamach emigracyjnej prasy obozu księcia Adama Jerzego Czartoryskiego (do roku 1848), w: Przemysław Matusik, Krzysztof Marchlewicz (red.), Swoi i obcy. Studia z dziejów myśli Wielkiej Emigracji, Poznań 2008, s. 123-136.

Marchlewicz Krzysztof, Wielka Emigracja na Wyspach Brytyjskich (1831-1863), Poznań 2008.

McCabe Patrick, Ireland and Poland: some connecting threads, Dublin 2000.

McLean Thomas, The Other East and Nineteenth-Century British Literature: Imagining Poland and the Russian Empire, Basingstoke 2012.

McNamara Paul, Sean Lester and Polish Foreign Policy in the Free City of Danzig, 1934-1937, w: Egger Sabine, McDonagh John (red.), Polish-Irish Encounters in the Old and New Europe, Bern 2011, s. 37-51.

McNamara Paul, Sean Lester, Poland and the Nazi Takeover of Danzig, Dublin 2009.

Molski Felix, The Best of Human Nature. Strzelecki’s Humanitarian Work in Ireland, Sydney 2012.

Murphy Jonathan, »Common Resolutions to Common Problems?« Drawing Parallels between Irish and Polish Experiences with Frontier Issues in the Twentieth Century, w: Egger Sabine, McDonagh John (red.), Polish-Irish Encounters in the Old and New Europe, Bern 2011, s. 53-73.

Ó
Ó Fionnáin Mark, Translating in Times of Turmoil: Liam Órinn’s Irish Language Translations of Adam Mickiewicz, Lublin 2014.    

P
Płygawko Danuta, Irlandzki gest sympatii dla Polsk, w: „Akta Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryż”, t. 1, 1991, s. 185-191.

Q
Quigley Patrick, The Polish Irishmen. The Life and Times of Count Casimir Markievicz, Dublin 2012.

R
Rolleston T.W., Ireland and Poland. A Comparison, London 1917.

W
Wawrzkowicz Eugeniusz, Anglia a sprawa polska 1813-1815, Kraków 1919.

Windakiewicz Stanisław, The Anglomania of Mickiewicz, w: „The Slavonic and East European Review”, t. 8, nr 22, 1929, s. 131-9.

Ż
Żurawski vel Grajewski R. P., Działalność Księcia Adama Jerzego Czartoryskiego w Wielkiej Brytanii (1831-1832), Warszawa 1999.

Żurawski vel Grajewski R. P., Wielka Brytania w „Dyplomacji” księcia Adama Jerzego Czartoryskiego wobec kryzysu wschodniego (1832-1841), Warszawa 1999. 

Read more
Go back
Follow us


Skip to content