Books and articles

Essential Literature on the Subject (Additional Works to be Included):

B

Bednarek Jerzy, ‘Daniel O’Connell na łamach prasy Wielkiej Emigracji (1832-1847). Z dziejów wyobrażeń Polaków o sprawie irlandzkiej w pierwszej połowie XIX wieku’, in Włodzimierz Bernacki, Zbigniew Nawrocki, Wit Pasierbek, Zbigniew K. Wójcik (eds), Nie ma wolności bez pamięci. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Ryszardowi Terleckiemu (Kraków, 2009), pp. 105-128.

Butterwick Richard, ‘Taking Stock – Looking Forward’, in Richard Unger and Jakub Basista (eds), Britain and Poland-Lithuania: Contact and Comparison from the Middle Ages to 1795 (Leiden-Boston, 2008), pp. xxix-xliii.

C

Copson-Niećko Maria J.E., ‘Irish-Polish Correspondence Concerning Plans to Enlist in the Service of the Porte in 1850 and 1855’, in The Irish Sword, vol. XI (1974), pp. 145-162.

D

Doherty Gabriel, ‘Éire – Solidarność: The Irish Response to the Rise of Solidarność, 1980-1981’, in Studia Historyczne, vol. LVI (2013), no. 1 (221), pp. 59-88.

Doherty Gabriel, ‘Poland and the struggle for Irish independence: the case of Jeremiah O’Donovan Rossa 1831-1915’, in Krzysztof Marchlewicz and Adam Kucharski (eds), Polska, Irlandia – wspólna historia? Poland & Ireland – A Common History? (Poznań, 2015), pp. 133-147.

E

Earls Brian, ‘By Reason of Past History: Poland Through Irish Eyes,’ in Dublin Review of Books, vol. 8 (Winter 2008) (By Reason of Past History – DRB, access 30 August 2022).

Egger Sabine and McDonagh John (eds), Polish-Irish Encounters in the Old and New Europe (Bern, 2011).

G

Gmerek Katarzyna, ‘Daniel Kęszycki. Insurgent of the Wielkopolska Uprising and Diplomat of Irish Origin’, in The Irish Polish Society Yearbook. Rocznik Towarzystwa Irlandzko-Polskiego, vol. VI (2019), pp. 11-31.

Gmerek Katarzyna, ‘Shane Leslie and the Irish Support for Language Struggle in Poland’, in Studia Celtica Posnaniensia, vol. 3 (1) (2018), pp. 89-108.

Gmerek Katarzyna, ‘Two Irishmen and the 1863 Polish Uprising’, in VTU Review: Studies in the Humanities and Social Sciences, vol. 5, Issue 1 (2021), pp. 42-50.

Gmerek Katarzyna, ‘Tytus O’Byrn z Irlandki, powstaniec 1863 roku’, in The Irish Polish Society Yearbook. Rocznik Towarzystwa Irlandzko-Polskiego, vol. VII (2020), pp. 67-88.

Gmerek Katarzyna, ‘William Smith O’Brien in Poland and Lithuania in the 1860s’, in Krzysztof Marchlewicz and Adam Kucharski (eds), Polska, Irlandia – wspólna historia? Poland & Ireland – A Common History? (Poznań, 2015), pp. 111-123.

Gray Peter and Mark-FitzGerald Emily (eds), A Forgotten Polish Hero of the Great Irish Famine: Paul Strzelecki’s Struggle to Save Thousands (Dublin, 2019).

H

Hamera Paweł, Wielki Głód w Irlandii 1845-1852 w świetle prasy angielskiej (Kraków, 2016).

Healy Róisín, ‘Early Risers and Late Sleepers: The Easter Rising and the Poznanian Uprising of 1918/19 Compared’, in Enrico Dal Lago, Healy Róisín and Gearóid Barry (eds), 1916 in Global Context: An anti-Imperial Moment (London, 2018), pp. 208-221.

Healy Róisín, 'An Irish Nationalist Perspective on Eastern Europe. William Smith O’Brien’s Travel Journals, 1861-1864′, Studia Historyczne, vol. LXI (2018), no. 4 (244), pp. 55-72.

Healy Róisín, ‘Irish-Polish Solidarity: Irish Response to the January Uprising of 1863-64 in Congress Poland’, in Niall Whelehan (ed.), Transnational Perspectives on Modern Irish History (London, 2014), pp. 149-164.

Healy Róisín, ‘Religion and Rebellion: The Catholic Church in Ireland and Poland from 1848 to 1867’, in Egger Sabine and McDonagh John (eds), Polish-Irish Encounters in the Old and New Europe (Bern, 2011), pp. 19-35.

Healy Róisín, ‘The View From the Margins: Ireland and Poland-Lithuania, 1698-1798’, in Britain and Poland-Lithuania: Contacts and Comparisons, ed. Richard Unger (Leiden, 2008), pp. 355-373.

J

Jędrzejewski Jan, ‘Not Quite Poles Apart: Hiberno-Polish Literary and Cultural Relations from the Perspective of Northern Ireland’, in Wojciech Klepuszewski (ed.), The Baltic Philological Forum (Koszalin, 2008), pp. 83-106.

Jędrzejewski Jan, ‘Between Dublin and Siberia: Poland in the Nation Newspaper, 1846’, in Maxim Fomin, Jerzy Jarniewicz, and Piotr Stalmaszczyk (eds), Dimensions and Categories of Celticity: Studies in Literature and Culture (Łódź, 2010), pp. 13-27.

K

Konarski Wawrzyniec, Pragmatycy i idealiści: rodowód, typologia i ewolucja ugrupowań politycznych nacjonalizmu irlandzkiego w XX wieku (Pułtusk-Warszawa, 2001).

Konarski Wawrzyniec, Partyzanci, doktrynerzy, terroryści: chronologiczne studium fenomenu Irlandzkiej Armii Republikańskiej (Warszawa, 2019).

Kucharski Adam and Schramm Tomasz, ‘Foreword’, in Odezwa do Przedstawicieli Narodów Całego Świata. Address to the Representatives of Foreign Nations (reedition from 1921) (Poznań, 2016), pp. 1-9.

Kucharski Adam, ‘Irlandzcy członkowie Literackiego Towarzystwa Przyjaciół Polski w Londynie w XIX wieku’, in The Irish Polish Society Yearbook. Rocznik Towarzystwa Irlandzko-Polskiego, vol. IV (2017), pp. 109-122.

Kucharski Adam, ‘The 1916 Easter Rising: Irena Pannenkowa and the Polish perspectve’, in Krzysztof Marchlewicz and Adam Kucharski (eds), Na rzecz jej wolności. W stulecie irlandzkiego Powstania Wielkanocnego 1916 roku. To the Cause of Its Freedom. Centenary of the 1916 Easter Rising (Poznań, 2017), pp. 124-136.

Kucharski Adam, ‘The Sense of Moral Argument. The Irish politicians in relation to Poland and the Poles in the House of Commons (1831-48)’, in Krzysztof Marchlewicz and Adam Kucharski (eds), Polska-Irlandia: wspólna historia? Poland & Ireland – A Common History? (Poznań, 2015), pp. 99-110.

L

Libiszowska Zofia, ‘Edmund Burke a Polska’, in Kwartalnik Historyczny, vol. 77, no. 1 (1970), pp. 63-76.

M

MacWhite Eóin, ‘Thomas Moore and Poland’, in Proceedings of the Royal Irish Academy: Archaeology, Culture, History, Literature, vol. 72 (1972), pp. 49-62.

Maher Richard (ed.), The Irish to the Rescue. The Tercentenary of the Polish Princess Clementina’s Escape (Oxford, 2020).

Marchlewicz Krzysztof, ‘Daniel O’Connell i powstanie listopadowe (1830-1833)’, in Norbert Kasparek and Andrzej Szmyt (eds), Na szlakach powstania listopadowego (Olsztyn, 2014), pp. 131-144.

Marchlewicz Krzysztof and Kucharski Adam (eds), Na rzecz jej wolności. W stulecie irlandzkiego Powstania Wielkanocnego 1916 roku. To the Cause of Its Freedom. Centenary of the 1916 Easter Rising (Poznań, 2017).

Marchlewicz Krzysztof, ‘Sprawy irlandzkie na łamach emigracyjnej prasy obozu księcia Adama Jerzego Czartoryskiego (do roku 1848)’, in Przemysław Matusik and Krzysztof Marchlewicz (eds), Swoi i obcy. Studia z dziejów myśli Wielkiej Emigracji (Poznań, 2008), pp. 123-136.

Marchlewicz Krzysztof, '”Let’s acquire Ireland’s arms.” Irish inspirations in the Polish national movement during the nineteenth century’, in Krzysztof Marchlewicz and Adam Kucharski (eds), Polska, Irlandia – wspólna historia? Poland & Ireland – A Common History? (Poznań, 2015), pp. 124-132.

Marchlewicz Krzysztof, Wielka Emigracja na Wyspach Brytyjskich (1831-1863) (Poznań, 2008).

McCabe Patrick, Ireland and Poland: some connecting threads (Dublin, 2000).

McNamara Paul, ‘Sean Lester and Polish Foreign Policy in the Free City of Danzig, 1934-1937’, in Egger Sabine and McDonagh John (eds), Polish-Irish Encounters in the Old and New Europe (Bern, 2011), pp. 37-51.

McNamara Paul, Sean Lester, Poland and the Nazi Takeover of Danzig (Dublin, 2009).

Molski Felix, The Best of Human Nature. Strzelecki’s Humanitarian Work in Ireland (Sydney, 2012).

Murphy Jonathan, ‘”Common Resolutions to Common Problems?” Drawing Parallels between Irish and Polish Experiences with Frontier Issues in the Twentieth Century’, in Egger Sabine and McDonagh John (eds), Polish-Irish Encounters in the Old and New Europe (Bern, 2011), pp. 53-73.

N

Nowak Joanna, ‘Władysław Zamoyski i John Pope Hennessy. Epizod z polsko-Irlandzkich kontaktów w XIX stuleciu’, Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej, vol. 25 (2001), pp. 160-171.

O

O’Connor Bernard, Historia Polski, trans. Wiesława Duży, Tomasz Falkowski, Paweł Hanczewski, Katarzyna Pękacka-Falkowska, ed. Paweł Hanczewski (Warszawa, 2012).

Ó

Ó Fionnáin Mark, Translating in Times of Turmoil: Liam Órinn’s Irish Language Translations of Adam Mickiewicz (Lublin 2014).    

P

Płygawko Danuta, ‘Irlandzki gest sympatii dla Polski’, in Akta Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu, vol. 1 (1991), pp. 185-191.

Płachecki Jarosław (ed.), The Irish Polish Society Yearbook. Rocznik Towarzystwa Irlandzko-Polskiego, vol. I – VIII (2014-2021).

Płachecki Jarosław (ed.), A Timeline of Polish Diplomacy in Ireland. Kalendarium polskiej dyplomacji w Irlandii (Dublin, 2021).

Q

Quigley Patrick, The Polish Irishmen. The Life and Times of Count Casimir Markievicz (Dublin, 2012).

Quigley Patrick, Sisters Against The Empire (Dublin, 2016).

Quigley Patrick, Staśko Markiewicz, Between Ireland and Poland (Dublin, 2022).

R

Rolleston T.W., Ireland and Poland. A Comparison (London, 1917).

S

Skrzypietz Aleksandra, Jujeczka Stanisław, Maria Klementyna Sobieska, królowa i Służebnica Boża (Katowice, 2022).

T

Trzeciakowski Lech, ‘Irlandzka i pruska droga mniejszości wyznaniowych i narodowych do ciał ustawodawczych państwa zaborczego’, in Antoni Czubiński, Piotr Okulewicz, Tomasz Schramm (eds), Problemy narodowościowe Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i XX wieku. Księga pamiątkowa dla Profesora Przemysława Hausera (Poznań, 2002), pp. 51-61.

Trzeciakowski Lech, Makowski Krzysztof (eds), Samomodernizacja społeczeństw w XIX wieku: Irlandczycy, Czesi, Polacy (Poznań, 1999).

W

Wawrzkowicz Eugeniusz, Anglia a sprawa polska 1813-1815 (Kraków, 1919).

Windakiewicz Stanisław, ‘The Anglomania of Mickiewicz’, in The Slavonic and East European Review, vol. 8, no. 22 (Jun., 1929), pp. 131-139.

Ż

Żurawski vel Grajewski R. P., Działalność Księcia Adama Jerzego Czartoryskiego w Wielkiej Brytanii (1831-1832) (Warszawa, 1999).

Żurawski vel Grajewski R. P., Wielka Brytania w „Dyplomacji” księcia Adama Jerzego Czartoryskiego wobec kryzysu wschodniego (1832-1841) (Warszawa, 1999). 

Read more
Go back
Close article
Follow us
Skip to content